Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: pisemnie na adres: ul. Krzyżanowskiego 13, 21-500 Biała Podlaska; w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: nateland@wp.pl;

Poniżej udostępniony jest przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

PRAWO-ODSTĄPIENIA-OD-UMOWY

Odstąpienie od umowy

W przypadku pytań lub wątpliwość prosimy o kontakt przez formularz dostępny  na stronie lub za pośrednictwem e-mail nateland@wp.pl